NIEEFEKTYWNOŚĆ MONOPOLU

Reasumując więc, nieefektywność monopolu można utożsamiać z utraconymi przez konsumentów korzyściami w związku z ograniczeniem wolumenu produkcji. Porównując z sytuacją, która powstałaby w warunkach doskonałej konkurencji, cena monopolowa jest za wysoka; a wielkość produkcji za niska, całkowite korzyści jakie odnosi konsument z produkcji Qc — Qm jednostek mogą być zob- razowane przez obszar QmabQc pod odpowiednim fragmentem krzywej popytu rynkowego. Koszt wytworzenia owych dodatkowych jednostek jest równy obszarowi QmcbQc pod krzywą kosztów krańcowych. Korzyść z niewyprodukowanych tych dodatkowych, jednostek jest równa obszarowi QmcbQc pod krzywą kosztów krańcowych. Korzyść netto z niewyprodukowanych jednostek jest więc równa zacienio- wanemu obszarowi abc. Obszar ten obrazuje nieefektywność monopolu zwaną czasami jałową stratę dobrobytu wywołaną przez monopol.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Serwis jest poświęcony nieruchomościom, dlatego, że o tej branży wiem bardzo Wiele, od lat prowadzę agencje pośrednictwa nieruchomościami w Rzeszowie. Zapraszam do śledzenia bloga:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)